‘Dit was de eni­ge wij­ze om iets in­te­graal te la­ten ver­schij­nen op de ma­nier zo­als wij dat wil­len’

De Standaard - - Binnenland -

De open brief die RO­GER KESTELOOT , de top­man van De Lijn, twee we­ken ge­le­den in de kran­ten liet pu­bli­ce­ren, heeft 53.000 eu­ro ge­kost. Dat zei hij in het Vlaam­se Par­le­ment, waar zijn ini­ti­a­tief op fel­le kri­tiek botste.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.