Ver­bod in vier op vijf zwem­ba­den

De Standaard - - Binnenland -

Vol­gens cij­fers van het Vlaams In­sti­tuut voor Sport­be­heer en Re­cre­a­tie­be­leid uit 2012 is de boer­ki­ni in 80 pro­cent van de zwem­ba­den niet toe­ge­la­ten. Dat is ver­ge­lijk­baar met de zwems­hort on­der de knie, ver­bo­den in 85 pro­cent van de Vlaam­se zwem­ba­den.

De stad Brussel houdt het voor­lo­pig bij het ou­de, zegt sche­pen Els Am­pe (Open VLD). Ze vindt niet dat de hoofd­stad boer­ki­ni’s ver­biedt, maar ge­woon be­paalt wat er wel ge­dra­gen mag wor­den: een zwem­broek, zwem­pak of bi­ki­ni. (sgy)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.