Waar moet u Theo Rous­sis van ken­nen?

De Standaard - - Economie -

Theo Rous­sis en Ra­va­go kom je over­al te­gen, ook al heb je nog nooit van hen ge­hoord. Als je pro­duc­ten in huis haalt zo­als fo­lies, zak­ken & hoe­zen, po­ly­e­thy­leen bui­zen voor ri­o­le­ring en af­voer, em­mers, af­dek­vel­len en mor­tel­kui­pen, dan zou­den zou die wel eens van Ra­va­go kun­nen ko­men. Ra­va­go is ook sterk in het ver­kleu­ren en aan­pas­sen van kunst­stof­fen.

Ook een oran­je of wit­te fruit­pers kan uit de fa­brie­ken van Ra­va­go ko­men. De pe­tro­che­mie le­vert grond­stof­fen voor een grij­ze fruit­pers, maar de com­poun­ding­fa­brie­ken van Ra­va­go ma­ken dat het eind­pro­duct een an­de­re kleur naar wens krijgt. (pdd)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.