Als bo­men ook in de zo­mer hun bla­de­ren af­schud­den

De herfst is nog lang niet in het land en toch lig­gen er al heel wat bla­de­ren op de grond. ‘Een ver­de­di­gings­me­cha­nis­me’, zegt Koen Es van de Plan­ten­tuin in Mei­se.

De Standaard - - Binnenland - Een ont­bla­der­de beuk

BRUSSEL I Dor­re ga­zon­nen, wan­ho­pi­ge land­bou­wers … De aan­hou­den­de droog­te eist haar tol en dat geldt ook voor de bos­sen. Op heel wat plaat­sen is de bo­dem be­dekt met bla­de­ren. Voor­al wil­gen en po­pu­lie­ren heb­ben het zwaar te ver­du­ren. Net als de lijs­ter­bes­sen en beu­ken die vier maan­den voor het be­gin van de herfst hun bla­de­ren af­wer­pen.

‘Heel wat bo­men snak­ken naar wa­ter en sto­ten hun bla­de­ren af ’, zegt Koen Es van de Plan­ten­tuin in Mei­se. ‘Herfst mag je het niet noe­men. Tij­dens de herfst ver­kleu­ren al­le bla­de­ren van een boom, om daar­na af te val­len. Dan gaat de boom in een win­ter­slaap. Maar nu valt slechts een deel van de bla­de­ren af, de rest blijft han­gen. De bo­men staan op die ma­nier wat dun­ner in blad, maar de kruin blijft groen.’

Ver­dam­ping

Het gaat hier om een ver­de­di­gings­me­cha­nis­me, zegt Es. De boom pro­beert bij dit dro­ge weer in le­ven te blij­ven. ‘Een boom ver­dampt da­ge­lijks hon­der­den li­ters wa­ter via zijn bla­de­ren. Dat wa­ter is nu schaars, dus moet de ver­dam­ping in­ge­perkt wor­den. Dat kan al­leen met min­der bla­de­ren.’

Wie in zijn tuin een boom heeft staan die bla­de­ren ver­liest, moet niet te snel wan­ho­pen. ‘Al­leen de zwak­ke­re bo­men zul­len sneu­ve­len’, zegt Es. Ook jon­ge bo­men ko­men in de ge­va­ren­zo­ne.

‘Bo­men die nog niet lang ge­le­den aan­ge­plant zijn, zijn kwets­baar’, zegt Griet Buy­se van het In­sti­tuut voor Na­tuur­ en Bo­son­der­zoek (INBO). ‘Die heb­ben ex­tra wa­ter no­dig. An­ders ver­dor­ren ze. Het gaat niet al­leen om de­ze die dit jaar aan­ge­plant zijn. Een van on­ze me­de­wer­kers zag de­ze week boom­pjes van tien jaar die het moei­lijk heb­ben om te over­le­ven.’

Vol­gens Jo­ris Gan­se­mans van Na­tuur­punt is ook de plaats waar de boom staat be­pa­lend. ‘In ste­den is het dro­ger dan in bos­sen – die laat­ste hou­den toch meer wa­ter op. Maar zelfs beu­ken­bos­sen kun­nen last on­der­vin­den van de droog­te. De beuk is een soort die niet diep wor­telt.’

Zo­ni­ën­woud be­dreigd

Als dro­ge zo­mers va­ker zul­len voor­ko­men, drei­gen we ico­ni­sche beu­ken­bos­sen zo­als het Zo­ni­ën­woud te ver­lie­zen. ‘In de plaats zul­len er an­de­re, meer zui­de­lij­ke­re boom­soor­ten ko­men. In Ou­den­aar­de zien in de buurt van Nas­sog­ne.

we dat in het bos ’t Ena­me. In geen tijd is de ok­ker­noot daar fors uit­ge­breid. Vijf­tien jaar ge­le­den stond er één, nu zijn het er tien­tal­len. De beuk ver­dwijnt er lang­zaam.’

En er lijkt nog geen ein­de te ko­men aan de droog­te. ‘Van­af dins­dag ver­hoogt de kans op bui­en of lo­kaal on­weer in Vlaan­de­ren’, zegt weer­man Da­vid De­he­nauw. ‘Daar­mee zeg ik niet dat het over­al zal re­ge­nen. Even­goed blijft het op be­paal­de plaat­sen kurk­droog. Een mal­se re­gen­bui die een dag bo­ven ons land blijft han­gen, zie ik nog al­tijd niet op de weer­kaar­ten.’ (csn, red)

‘Een boom ver­dampt da­ge­lijks hon­der­den li­ters wa­ter via zijn bla­de­ren. Dat wa­ter is nu schaars’

KOEN ES

Plan­ten­tuin Mei­se

© Die­ter Tele­mans

in de Ar­den­se bos­sen,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.