Min­stens ze­ven­tig do­den bij aan­slag tij­dens ver­kie­zings­bij­een­komst

De Standaard - - Buitenland - Pro­tes­te­ren te­gen het Ce­ta­ver­drag.

Bij een aan­slag te­gen een ver­kie­zings­bij­een­komst in de Pa­k­is­taan­se stad Mastung, in de pro­vin­cie Ba­lo­chis­tan, zijn vrij­dag min­stens 70 do­den en 120 ge­won­den ge­val­len. De aan­slag volg­de am­per en­ke­le uren na­dat bij de ont­plof­fing van een berm­bom in de stad Ban­nu, in de pro­vin­cie Khy­berPakht­unkhwa, 5 do­den wa­ren ge­val­len. Ook die aan­val was ge­richt te­gen een po­li­tie­ke bij­een­komst. De aan­slag in Mastung werd ge­pleegd door een zelf­moord­ter­ro­rist en is de do­de­lijk­ste aan­val dit jaar in Pa­k­is­tan, meldt po­li­tie­chef Khur­ram Ras­hid. On­der de slacht­of­fers be­vindt zich een kan­di­daat voor de pro­vin­ci­a­le ver­kie­zin­gen.

De re­gio geldt als een bol­werk van de ter­reur­groep Isla­mi­ti­sche Staat (IS). De vei­lig­heids­dien­sten heb­ben ge­waar­schuwd voor aan­sla­gen door IS en de Ta­li­ban, in de aan­loop naar de par­le­ments­ver­kie­zin­gen. Die vin­den op 25 ju­li plaats. (bel­ga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.