Zwar­te pan­ter ont­snapt en ge­vat op par­keer­ter­rein ho­tel

De Standaard - - Binnenland -

Op het par­keer­ter­rein van het Ibis­ho­tel aan de Len­nik­se­baan in An­der­lecht is gis­ter­och­tend een zwar­te pan­ter uit zijn kooi ont­snapt. De ei­ge­naar van het dier kon de pan­ter twee uur la­ter pro­bleem­loos van­gen en te­rug­bren­gen naar zijn kooi. De man en zijn pan­ter wa­ren op weg naar film­op­na­mes in België.

‘Toen on­ze pa­trouil­le ter plaat­se kwam, bleek het dier daar rond te lo­pen’, zegt Ma­rie Ver­be­ke, woord­voer­ster van de po­li­tie Brus­sel Zuid. ‘Het dier was rus­tig. On­ze agen­ten heb­ben hun wa­gen zo­da­nig ge­par­keerd, dat het niet kon ont­snap­pen. We heb­ben daar­op een die­ren­arts op­ge­roe­pen die met der­ge­lij­ke die­ren kon om­gaan, maar die moest van te ver ko­men.’ (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.