Elf be­drij­ven na­men ge­zond­heids­coach in dienst

De Standaard - - Binnenland -

Elf Vlaam­se on­der­ne­min­gen heb­ben een ge­zond­heids­coach in dienst. Dat blijkt uit het ant­woord van Vlaams mi­nis­ter van Wel­zijn Jo Van­deur­zen (CD&V) op een vraag van Vlaams Par­le­ments­lid Da­niel­le God­de­ris­T'jon­ck (N­VA). Sinds eind 2017 kun­nen on­der­ne­min­gen een aan­vraag in­die­nen om de ge­zond­heids­coach ge­deel­te­lijk te­rug­be­taald te krij­gen. Be­gin vo­ri­ge maand had­den bij­na 100 be­drij­ven dat al ge­daan, elf daar­van zijn met het pro­ject ge­start.

Het Vlaams In­sti­tuut Ge­zond Le­ven leidt de be­drijfs­coa­ches op om on­der­ne­min­gen te be­ge­lei­den bij een pre­ven­tief ge­zond­heids­be­leid. Het gaat om ge­zon­de voe­ding, be­we­ging, al­co­hol of ro­ken. Van­deur­zen trekt daar­voor 2,8 mil­joen eu­ro uit. (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.