Zwan­ge­re moe­der met kind komt om

De Standaard - - Buitenland -

Is­ra­ël bom­bar­deer­de gis­te­ren een ge­bouw met meer­de­re ver­die­pin­gen in Ga­za­Stad, en­ke­le uren na­dat Pa­les­tijn­se mi­li­tan­ten een lan­ge­af­stands­ra­ket had­den af­ge­sto­ken op Zuid­Is­ra­ël. De ra­ket land­de in on­be­woond ge­bied. Noch­tans was kort daar­voor nog spra­ke van een na­kend be­stand, na twee da­gen we­der­zijds ge­weld. Is­ra­ël zegt geen trek te heb­ben in een nieu­we oor­log in Ga­za. Bij de Is­ra­ë­li­sche bom­bar­de­men­ten kwam in Ga­za be­hal­ve een mi­li­tant van Ha­mas ook een zwan­ge­re vrouw met haar 18 maan­den oud kind om het le­ven. Ook ze­ker vijf bur­gers raak­ten ge­wond. (rtr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.