‘We gaan voor de win­win’

De Standaard - - Economie -

‘Bel­gen zijn cul­tu­re­le ka­me­le­ons, die zich vlot aan­pas­sen en heel erg open­staan voor an­de­re cul­tu­ren. Ik werk in­tus­sen al ruim 17 jaar in het bui­ten­land, en dan krijg je ook een soort spie­gel voor­ge­hou­den.’

‘De ja­ren­lan­ge er­va­ring heeft me ge­leerd dat Bel­gen vaak ge­ap­pre­ci­eerd wor­den voor on­ze com­pro­mis­cul­tuur: we zoe­ken zel­den de con­fron­ta­tie op, maar pro­be­ren pro­ble­men lie­ver sa­men op te los­sen. In een in­ter­na­ti­o­na­le set­ting is dat een bij­zon­der gro­te troef. We staan er­om be­kend haast al­tijd voor de win­win te gaan.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.