Voor het eerst min­der smartpho­nes ver­kocht in ons land

De Standaard - - Economie -

Het aan­tal smartpho­nes dat ver­kocht wordt in België, is in 2017 voor de eer­ste keer ge­daald. Dat be­richt Soir. De da­ling volgt een mon­di­a­le trend: 2018 dient zich aan als een jaar van sta­bi­li­sa­tie.

De ver­koop van te­le­foons met tou­chs­creen ken­de in België zijn hoog­te­punt in 2016, met meer dan 3 mil­joen stuks. Vo­rig jaar wer­den er nog 2,8 mil­joen ver­kocht, al­dus de krant. Tij­dens de eer­ste jaar­helft van 2018 wa­ren het er 1,35 mil­joen, al­dus een con­sul­tant van GfK.

De markt stag­neert dan wel in vo­lu­me, maar niet in waar­de. De ge­mid­del­de prijs van een smartpho­ne is met 10 pro­cent toe­ge­no­men. ‘De con­su­ment wil dui­de­lijk meer geld be­ste­den aan zijn smartpho­ne’, klinkt het bij GfK. (bel­ga) Le Sta­ken­de Ry­a­nair­pi­lo­ten be­to­gen op de lucht­ha­ven van Frank­furt.

© epa­efe

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.