Wat is Fort­ni­te?

De Standaard - - Cultuur & Media - Heb­ben het al

Uit­ge­ko­men in ju­li 2017.

In sep­tem­ber werd de ‘Batt­le Roy­a­le’­speel­mo­dus toe­ge­voegd, die voor de gro­te door­braak zorg­de.

De spe­lers wor­den met hon­derd op een ei­land ge­dropt en moe­ten over­le­ven. De ‘last man stan­ding’ wint. Dat idee is ge­ïn­spi­reerd op ‘The hun­ger ga­mes’.

250 mil­joen men­sen ge­speeld.

Spe­len is gratis, maar toch ge­ven veel spe­lers geld uit aan ex­traatjes.

Ont­wik­ke­laar Epic zou hon­der­den mil­joe­nen dol­lars per maand ver­die­nen aan het spel. daard

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.