Bats­hu­ayi op huur­ba­sis naar Va­len­cia

De Standaard - - Sport -

Mi­chy Bats­hu­ayi wordt door Chel­sea voor één sei­zoen uit­ge­leend aan het Spaan­se Va­len­cia. Een club die per­fect bij Bats­man past, want de Span­jaar­den heb­ben een vleer­muis in hun lo­go. Met de komst van de nieu­we trai­ner Mau­zi­rio Sar­ri hoop­te Bats­hu­ayi op een nieu­we kans bij Chel­sea, maar met ook nog Oli­vier Gi­r­oud en Al­va­ro Mo­ra­ta in de kern moest er nog één spits ver­trek­ken. Va­len­cia maak­te gre­tig ge­bruik van die si­tu­a­tie om Bats­hu­ayi bin­nen te ha­len.

Chel­sea be­taal­de twee jaar ge­le­den veer­tig mil­joen eu­ro voor Bats­hu­ayi, maar on­danks en­ke­le be­lang­rij­ke go­als – on­der an­de­re het be­slis­ sen­de doel­punt voor de ti­tel in 2017 – kon hij er nooit een vas­te ba­sis­plaats af­dwin­gen. Het af­ge­lo­pen half jaar werd hij uit­ge­leend aan Dort­mund, waar hij wel met­een vlot scoor­de. Nu wordt hij op­nieuw uit­ge­leend zon­der aan­koop­op­tie. Chel­sea blijft in ze­ke­re zin dus nog steeds op hem re­ke­nen. Bij de Blues heeft Bats­hu­ayi nog een con­tract tot 2021.

On­danks het feit dat de trans­fer­markt in En­ge­land af­ge­lo­pen don­der­dag sloot, kon Bats­hu­ayi nog ver­trek­ken bij Chel­sea. In Span­je blijft de markt na­me­lijk open tot 31 au­gus­tus en uit­gaan­de trans­fers in En­ge­land kun­nen nog wel. (ge­gy)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.