‘Ik ben ver­ra­den door een dea­len­de zan­ge­res’

CD&V­kan­di­daat Re­diart Cank­ja is door een Fran­se rech­ter vrij­ge­spro­ken. De zan­ge­res die hij weg­bracht, is wel ver­oor­deeld voor drugs­tra­fiek. ‘Ze heeft mijn le­ven ver­woest.’

De Standaard - - Verkiezingen 14/10 -

BRUS­SEL I Op de grens tus­sen Frank­rijk en Zwit­ser­land was Cank­ja (41), een Belg met Al­ba­ne­se roots, vo­ri­ge maand op­ge­pakt sa­men met Sh­pre­sa Sha­la (59). In hun au­to werd drie ki­lo he­ro­ï­ne aan­ge­trof­fen. Sha­la is een zan­ge­res van Ko­so­vaar­se volks­mu­ziek. Ze was op weg naar een op­tre­den in Frank­rijk.

CD&V be­slis­te om Can­ja met­een van de ver­kie­zings­lijst in Ant­wer­pen te ha­len. Gis­te­ren viel het ver­dict: twee jaar cel voor Sha­la, vrij­spraak voor Re­diart. ‘Nu kan ik te­gen­over ie­der­een met op­ge­he­ven hoofd zeg­gen dat ik met de he­le zaak niks te ma­ken heb. Ik ben geen drugs­dea­ler. Ik wist ner­gens van’, zei hij don­der­dag na zijn vrij­la­ting.

‘Ik voer Shr­pe­sa al ve­le ja­ren naar op­tre­dens her en der, met haar au­to. Ook vo­ri­ge maand was dat het ge­val. Ik ge­loof­de mijn ogen niet toen de ad­vo­caat me de fo­to’s liet zien. Er za­ten drugs ver­stopt in de hoofd­steu­nen van de au­to, in spe­ci­aal ge­maak­te hol­tes die je al­leen kon ope­nen met een sleu­tel­tje van Ikea. Ook on­der aan de pas­sa­giers­ze­tels zat een ruim­te met daar­in drugs.’

Al­les op­ge­biecht

Sha­la werd op de roos­ter ge­legd door de Fran­se jus­ti­tie. ‘Ze heeft drie ver­schil­len­de ver­kla­rin­gen ge­ge­ven. Ui­t­ein­de­lijk heeft ze al­les toe­ge­ge­ven. De au­to zou niet van haar zijn, maar van een ken­nis die Ma­rio heet. Wel­licht is hij de spil in de zaak.’

‘Ik heb nooit iets met drugs te ma­ken ge­had, maar hier­door ligt mijn le­ven aan dig­ge­len. Ik ben mijn job als tolk kwijt. Ik moet van nul her­be­gin­nen. Ik wil nu naar huis en mijn kin­de­ren van twee en acht een dik­ke knuf­fel ge­ven. Daar­na ga ik naar mijn schaak­club en de men­sen van de in­bur­ge­rings­cur­sus om uit te leg­gen wat er ge­beurd is’. De man wil ook een ge­sprek met de CD&V­voor­zit­ter. (cds)

‘Door de­ze zaak ligt mijn le­ven aan dig­ge­len. Ik ben mijn job als tolk kwijt. Ik moet van nul her­be­gin­nen’ RE­DIART CANK­JA

Voor­ma­lig CD&V­kan­di­daat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.