‘De VVJ be­houdt het ver­trou­wen in de jour­na­lis­ten’

De Standaard - - Binnenland -

Vol­gens de na­ti­o­naal se­cre­ta­ris van de Vlaam­se Ver­e­ni­ging van Jour­na­lis­ten (VVJ), POL DELTOUR , ver­kijkt de on­der­zoeks­rech­ter in Ope­ra­tie ‘Scho­ne Han­den’ zich mis­schien op de spe­ci­fi­ci­teit van het jour­na­lis­tie­ke werk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.