Trein­sta­ti­ons krij­gen an­ti­ter­reur­pa­len

De Standaard - - Binnenland -

De 21 be­lang­rijk­ste trein­sta­ti­ons krij­gen de ko­men­de we­ken aan de in­gang ro­buus­te an­ti­ter­reur­pa­len. ‘De be­doe­ling van de­ze pa­len is ver­hin­de­ren dat er een aan­slag wordt ge­pleegd door met een au­to of vracht­wa­gen een trein­sta­ti­on bin­nen te rij­den’, zegt NMBS­woord­voer­der Di­mi­tri Tem­mer­man.

Er wor­den meer dan

500 pa­len ge­plaatst. Die ver­van­gen de le­lij­ke be­ton­blok­ken die tij­de­lijk voor de in­gan­gen van veel sta­ti­ons wer­den ge­plaatst. Be­hal­ve gro­te sta­ti­ons als Ant­wer­pen, Brus­sel, Gent en Leu­ven wor­den de an­de­re Brus­sel­se sta­ti­ons er ook mee uit­ge­rust, ‘ge­let op de aan­we­zig­heid van de ve­le in­ter­na­ti­o­na­le in­stel­lin­gen’. (wer)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.