Ma­ry­se Condé wint al­ter­na­tie­ve No­bel­prijs

De Standaard - - Cultur & Media - PETER VANTYGHEM

Door een #MeToo­schan­daal wordt dit jaar geen No­bel­prijs voor li­te­ra­tuur uit­ge­reikt. Een groep pro­mi­nen­ten uit de Zweed­se cul­tuur­we­reld be­sloot daar­om een al­ter­na­tie­ve prijs op po­ten te zet­ten, waar­bij de na­druk zou lig­gen op di­ver­si­teit, in­clu­sie en de­mo­cra­tie. De longlist werd sa­men­ge­steld door de Zweed­se bi­bli­o­the­ca­ris­sen, waar­na een pu­blie­ke stem­ming volg­de. De uit­ein­de­lij­ke win­naar werd be­paald door een ju­ry. De keu­ze viel op Ma­ry­se Condé, de 81­ja­ri­ge Fran­se schrijf­ster af­kom­stig uit Gu­a­de­lou­pe. Condé brak in de ja­ren 80 door met Se­gou, een boek over de ge­schie­de­nis van Afri­ka. Ze schreef be­hal­ve een der­tig­tal ro­mans ook the­a­ter­stuk­ken en es­says. (th)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.