Tul­pen van Jeff Koons gaan naar Pe­tit Pa­lais

De Standaard - - Cultur & Media -

Na twee jaar on­der­han­de­len is er een op­los­sing voor Bou­quet of tu­lips van Jeff Koons: de con­tro­ver­si­ë­le sculp­tuur van de Ame­ri­kaan­se kun­ste­naar komt niet op het plein van het Pa­lais de Tokyo in Pa­rijs, maar in de tui­nen van het Pe­tit Pa­lais. Dat heeft het stads­be­stuur van Pa­rijs aan­ge­kon­digd.

De stad kreeg de tulp­bal­lon­nen van bij­na twaalf me­ter hoog ca­deau van Koons. De sculp­tuur her­denkt de slacht­of­fers van de aan­sla­gen van 13 no­vem­ber in Pa­rijs. Te­gen­stan­ders von­den het werk on­ge­past als me­mo­ri­aal. Koons wou het werk pro­mi­nent op de Place de Tokyo plaat­sen, met zicht op de Eif­fel­to­ren.

De in­stal­la­tie is voor de eer­ste helft van 2019. (cdl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.