Léon Sty­nen zat vijf­tig jaar lang de tijd op de hie­len

De Standaard - - Cultur & Media - GEERT SELS

Léon Sty­nen, dat is toch die ar­chi­tect met dat tros­je ge­bou­wen bij het bin­nen­rij­den van Ant­wer­pen: De Sin­gel, het BP­ge­bouw en de Crow­ne Pla­za? En van nog ruim zes­hon­derd an­de­re, zo blijkt nu het Ar­chi­tec­tuur­in­sti­tuut een Sty­nen­jaar heeft af­ge­kon­digd. Zijn oeu­vre is een re­ve­la­tie. Het is gi­gan­tisch en veelzij­dig, en zat voort­du­rend in de spits. We ver­tel­len zijn ver­haal in vijf pro­jec­ten.

Ex­po Léon Sty­nen, tot 20/1 in De Sin­gel.

Léon Sty­nen, ‘A li­fe of ar­chi­tec­tu­re’. VAI, 336 p., 44,50 eu­ro. Ar­chi­tec­tuur­rou­te langs 28 Ant­werp­se pro­jec­ten. www.sty­nen2018.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.