Lom­bar­dije sluit wie­ler­sei­zoen af

De Standaard - - Sport -

Za­ter­dag wordt met de Ron­de van Lom­bar­dije de laat­ste wie­ler­klas­sie­ker van het jaar ver­re­den. Fa­vo­rie­ten zijn voor­al de smaak­ma­kers van het voor­bije WK: Ale­jan­dro Val­ver­de werd al twee keer twee­de in Lom­bar­dije, Ro­main Bar­det al een keer vier­de.

Om Vin­cen­zo Ni­ba­li op te vol­gen op de ere­lijst moe­ten de ren­ners zes ki­lo­me­ter min­der af­leg­gen dan vo­rig jaar, al doen ze rich­ting Co­mo wel pre­cies de­zelf­de hel­lin­gen aan. Na 171 ki­lo­me­ter opent de Ma­don­na del Ghi­s­al­lo de fi­na­le, daar­na volgt de Mu­ro di Sor­ma­no. Die klim is am­per twee ki­lo­me­ter lang, maar het ge­mid­del­de stij­gings­per­cen­ta­ge be­draagt wel 15,8 pro­cent. (blg, jp­dv)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.