Tips van le­zers

De Standaard - - Binnenland - Meer op

‘Mijn bes­te veran­de­ring tot nu is een men­stru­a­tie­cup en her­bruik­ba­re in­leg­kruis­jes. Niet al­leen is het ge­zon­der voor on­ze pla­neet en voor je­zelf maar het is ook ge­mak­ke­lij­ker én goed­ko­per dan tam­pons en weg­werp­maand­ver­band. Je hoeft het maar om de twaalf uur te spoe­len en op­nieuw in te bren­gen. Mijn cup heeft 25 eu­ro ge­kost en als ik hem goed onderhoud, zou hij acht tot tien jaar moe­ten mee­gaan.’

‘Sinds kort her­ge­bruik ik pa­pie­ren zak­ken om brood te vrie­zen. Waar­om kie­zen su­per­mark­ten niet re­so­luut voor kar­ton voor diep­vries­pro­duc­ten?’

in ‘Ik ge­bruik al ja­ren een vul­pen in plaats van een bal­pen, en die vul ik met inkt uit een gla­zen fles­je. Met een fles­je inkt schrijf ik nu al drie jaar, dat is ex­tra goed­koop bo­ven­dien.’

‘Wij ge­brui­ken voor ons zoon­tje al meer dan een jaar was­ba­re lui­ers en was­ba­re bil­len­doek­jes. Aan het eind van de rit zul­len we hier­mee een ton af­val be­spaard heb­ben.’

‘Ge­bruik bij­en­was­doe­ken in plaats van plas­tic­fo­lie. Je kunt zo’n doek ook mee­ne­men naar de kaas­win­kel.’

‘Op het werk heb­ben we kop­jes met on­ze na­men ge­kocht ter ver­van­ging van de plas­tic kof­fie­be­ker­tjes.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.