‘His­to­ri­sche dag van vreug­de’ na eerst ho­mo­hu­we­lijk

De Standaard - - Buitenland -

De twee vrou­wen die de aan­lei­ding wa­ren voor de in­voe­ring van het ho­mo­hu­we­lijk in Oos­ten­rijk zijn vrij­dag ge­trouwd.

In de­cem­ber oor­deel­de het Grond­wet­te­lijk Hof dat de be­staan­de wet­ten dis­cri­mi­ne­rend wa­ren. Die re­ser­veer­den het hu­we­lijk voor he­te­ro­sek­su­e­le kop­pels, ter­wijl men­sen van het­zelf­de ge­slacht en­kel ge­re­gi­streer­de part­ner­schap­pen kon­den aan­gaan.

‘Van­daag is een his­to­ri­sche dag van vreug­de’, zei Hel­mut Graupner, de ad­vo­caat en ac­ti­vist die de vrou­wen ver­te­gen­woor­dig­de. Ze voch­ten de wet aan, sa­men met vier an­de­re kop­pels.

Oos­ten­rijk is het 16de land in Eu­ro­pa en het 26ste land in de we­reld dat het ho­mo­hu­we­lijk mo­ge­lijk maakt. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.