Ame­ri­kaan­se do­mi­nee kan te­rug naar huis

De Standaard - - Buitenland -

Een recht­bank in de Turk­se re­gio Iz­mir heeft het huis­ar­rest en uit­reis­ver­bod van de Ame­ri­kaan­se do­mi­nee An­drew Brun­son op­ge­he­ven. Brun­son werd met­een vrij­ge­la­ten. De rech­ter ver­oor­deel­de Brun­son we­gens het steu­nen van ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­ties tot een cel­straf van 3 jaar, 1 maand en 15 da­gen. Maar die straf moet Brun­son niet uit­zit­ten om­dat hij al twee jaar in huis­ar­rest vast­zat. Brun­son zou ban­den heb­ben ge­had met Fet­hul­lah Gülen – vol­gens An­ka­ra het brein ach­ter de coup­po­ging van ju­li 2016 – en de Koer­di­sche be­we­ging PKK. De zaak ver­zuur­de de re­la­ties tus­sen de twee Na­vo­lan­den. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.