Ame­ri­kaan­se aarts­bis­schop stapt op

De Standaard - - Buitenland -

De Ame­ri­kaan­se kar­di­naal Do­nald Wu­erl, die er­van be­schul­digd wordt fei­ten van sek­su­eel mis­bruik door pries­ters in de doof­pot te heb­ben ge­stopt, is te­rug­ge­tre­den als aarts­bis­schop van Was­hing­ton. Het ver­zoek van de kar­di­naal om een stap te­rug te zet­ten, werd goed­ge­keurd door paus Fran­cis­cus.

De 77­ja­ri­ge Wu­erl was on­der vuur ko­men te lig­gen na de pu­bli­ca­tie van een rap­port van jus­ti­tie in Pen­n­syl­vania in au­gus­tus. Wu­erl was van 1988 tot 2006 bis­schop was van Pittsburgh (Pen­n­syl­vania) en werd aan­ge­we­zen als een van de kerk­lei­ders die een rol speel­de bij het toe­dek­ken van de fei­ten. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.