Wie is wie?

De Standaard - - Vooraan -

Pier­re Fran­çois

Ceo van de Pro Le­a­gue, de ver­e­ni­ging die de be­lan­gen van de 24 Bel­gi­sche pro­fes­si­o­ne­le voet­bal­clubs ver­te­gen­woor­digt. Werk­te eer­der bij Standard Luik en bij Whi­te Star Brus­sel. Hij maakt deel uit van het ex­per­ten­pa­nel van de Pro Le­a­gue dat een ge­drags­co­de voor prof­clubs moet op­stel­len, on­der meer over hun om­gang met ma­ke­laars.

Va­dim Va­si­ly­ev

Rus­si­sche vi­ce­voor­zit­ter van AS Mo­na­co. Hij staat in voor de uit­bouw van de club.

Pi­ni Za­ha­vi

Is­ra­ë­li­sche ex­jour­na­list en su­per­ma­ke­laar. Speel­de een be­lang­rij­ke rol bij de over­na­me van Chel­sea door Ro­man Abram­ovitsj. Is de agent van spe­lers als Ney­mar en Le­wan­dow­ski. (me)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.