‘Maak van mij niet de be­scherm­heer van Moes­kroen’

De Standaard - - Vooraan -

PIER­RE FRAN­ÇOIS Ceo Pro Le­a­gue

Roy­al Ex­cel Moes­kroen valt uit de lucht over het mail­ver­keer. ‘De hui­di­ge di­rec­tie van de club, voor­zit­ter Pa­trick De­c­ler­ck en al­ge­meen di­rec­teur Paul Al­laerts, zijn sinds ju­li 2016 in func­tie. Toen was de club in han­den van de ven­noot­schap La­ti­mer met aan het hoofd Adar Za­ha­vi. Van de uit­wis­se­ling van mails tus­sen Pi­ni Za­ha­vi en Va­dim Va­si­ly­ev is de hui­di­ge di­rec­tie nooit op de hoog­te ge­steld. We ken­nen ook de aard niet van de ban­den tus­sen Pi­ni Za­ha­vi en Pai­roj Piem­po­ingsant.’ De club wijst er ook op dat de li­cen­tie­com­mis­sie ‘tel­kens groen licht heeft ge­ge­ven na een mi­nu­ti­eus on­der­zoek.’

Pi­ni Za­ha­vi ver­koos niet te ant­woor­den op on­ze vra­gen. (me)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.