Door­braak in co­a­li­tie­vor­ming Grim­ber­gen

De Standaard - - Binnenland -

EVER­ZWIJ­NEN NIET GE­DOOD, MAAR GE­VAN­GEN

Het Grim­berg­se ge­meen­te­raads­lid Luk Rae­kel­boom, die ver­ko­zen was op de lijst Ver­nieu­wing van Bart Lae­re­mans, zal als on­af­han­ke­lij­ke ze­te­len. Rae­kel­boom, die voor de Vlaams Be­lang­frac­tie in het Vlaams Par­le­ment werkt, komt daar­mee te­ge­moet aan een van de voor­waar­den die de sta­tu­tai­re com­mis­sie van Open VLD ge­steld had aan haar lo­ka­le par­tij­af­de­ling om sa­men met Ver­nieu­wing en de N­VA een co­a­li­tie te vor­men in Grim­ber­gen.

Toen Open VLD en de N­VA in Grim­ber­gen be­kend­maak­ten met Ver­nieu­wing in zee te wil­len gaan, ont­stond er veel pro­test van­we­ge het ver­meen­de door­bre­ken van het cor­don sa­ni­tai­re rond Vlaams Be­lang. ‘Om de zaak te de­blok­ke­ren, is er ra­ti­o­neel geen an­de­re be­slis­sing mo­ge­lijk dan uit de frac­tie van Ver­nieu­wing te tre­den, ook al valt de­ze be­slis­sing mij op ve­ler­lei vlak­ken, ze­ker ook men­se­lijk, ont­zet­tend zwaar’, ver­klaar­de Rae­kel­boom. (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.