NIET TE MIS­SEN Vi­va Eu­ro­pa!

De Standaard - - Cultuur & Media -

Za­ter­dag om 16 uur roept NTGent op de bal­kons van zijn schouw­burg de Eu­ro­pe­se Re­pu­bliek uit, hon­derd jaar na het ein­de van de Eer­ste We­reld­oor­log én de spee­ches die de Oos­ten­rijk­se, Hon­gaar­se en Wei­mar­re­pu­bliek uit­rie­pen. Een sym­bo­li­sche daad die moet lei­den tot een ech­te Eu­ro­pe­se de­mo­cra­tie, zo hoopt Mi­lo Rau. The Eu­ro­pean Bal­co­ny Pro­ject vindt plaats in meer dan hon­derd Eu­ro­pe­se cul­tuur­hui­zen en is een ini­ti­a­tief van po­li­ti­co­lo­ge Ul­ri­ke Gué­rot en ro­man­cier Ro­bert Mé­nas­se (De hoofd­stad). Zon­dag­avond kan u in de Voor­uit ook naar The art of or­ga­ni­s­ing ho­pe, met chan­ge ma­kers uit heel Eu­ro­pa.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.