Ali­ce in Won­der­land

De Standaard - - Cultuur & Media - JOZEFIEN VAN BEEK

Vre­de­vol­le stil­le­vens, vrije por­tret­ten, lich­te land­schap­pen: we krij­gen het voor­recht een blik te kun­nen wer­pen op de per­soon­lij­ke we­reld van Ali­ce Neel. Ga­le­rie Xa­vier Huf­kens toont in­tiem werk, ge­schil­derd op het plat­te­land, weg van de da­ge­lijk­se sleur van het hec­ti­sche New York.

‘Nan­cy and the twins (5 months)’, 1971.

© the esta­te of ali­ce neel/xa­vier huf­kens

‘Hart­ley’, 1971.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.