Fel­lai­ni niet, Lu­kaku wel in se­lec­tie van Ro­de Dui­vels

De Standaard - - Sport -

Bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez heeft niet veel ge­wij­zigd in zijn se­lec­tie voor de in­ter­lands te­gen IJs­land en Zwit­ser­land. Dendon­c­ker en Ja­nu­zaj ko­men er­bij, de ge­bles­seer­den Ver­mae­len en Fel­lai­ni val­len weg.

Zo­wel het op­vis­sen van Dendon­c­ker als het pas­se­ren van Fel­lai­ni is op­mer­ke­lijk. Dendon­c­ker speel­de dit sei­zoen nog geen mi­nuut in com­pe­ti­tie bij Wol­ver­hamp­ton. ‘Ik wil­de niet te veel ver­an­de­ren’, zei Mar­ti­nez. ‘Le­an­der is op de goe­de weg en kent on­ze ma­nier van wer­ken.’

Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni (achil­les­pees) is er dan weer niet bij. De mid­den­vel­der van Man­ches­ter Uni­ted speel­de noch­tans tien mi­nu­ten mee te­gen Ju­ven­tus. ‘Hij is nog niet in staat om een vol­le­di­ge wed­strijd te spe­len en het is best dat hij bij zijn club blijft om te re­va­li­de­ren’, ver­klaart de bonds­coach. Man Uni­ted­trai­ner Jo­sé Mour­in­ho was na de vo­ri­ge in­ter­lands ge­ïr­ri­teerd over de bles­su­re van Fel­lai­ni.

Ro­me­lu Lu­kaku, ook van Man­ches­ter Uni­ted, werd wel in de kern op­ge­no­men, hoe­wel hij nu al twee wed­strij­den aan de kant staat. ‘Na dit week­end be­slis­sen we of hij bij de kern blijft’, al­dus Mar­ti­nez. (lvdw)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.