KV Me­che­len pe­ri­o­de­kam­pi­oen

De Standaard - - Sport - PROXI­MUS LE­A­GUE (1B)

KV Me­che­len is de eer­ste pe­ri­o­de­kam­pi­oen in de Proxi­mus Le­a­gue. Het won vrij­dag­avond zui­nig met 2­1 van Union.

Dit suc­ces werd deels over­scha­duwd door de pe­ri­ke­len rond ope­ra­tie ‘Scho­ne Han­den’. Voor­zit­ter Johan Tim­mer­mans had don­der­dag­avond be­kend­ge­maakt dat hij zijn man­daat vrij­wil­lig neer­legt. ‘Ik stel vast dat lou­ter het feit dat ik voor­zit­ter ben en een ge­sprek had met de po­li­tie, voor on­rust en een ge­brek aan se­re­ni­teit zorgt’, liet hij we­ten. (red)

© Ni­co Ve­reec­ken/photo news

scheidsrechter Bram Van Dries­sche.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.