Een uniek his­to­risch pro­ject

De Standaard - - Binnenland - We­reld­ge­schie­de­nis van Vlaan­de­ren. is ver­sche­nen bij Po­lis.

Naar aan­lei­ding van de hon­derd­ste ver­jaar­dag van De Stan­daard trak­te­ren we u zes we­ken lang op een unie­ke his­to­ri­sche reeks, waar­in his­to­ri­ci op zoek gaan naar de iden­ti­teit van Vlaan­de­ren.

In 35 af­le­ve­rin­gen bren­gen we een enigs­zins in­ge­kor­te se­lec­tie uit het boek

Daar­in leg­gen his­to­ri­ci, au­teurs en es­say­is­ten de rijk­dom van de Vlaam­se ge­schie­de­nis bloot, met bij­zon­de­re aan­dacht voor in­ter­na­ti­o­na­le con­tac­ten en ver­ras­sen­de ver­ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.