Fans van Zwar­te Piet ver­oor­deeld we­gens af­slui­ten snel­weg

De Standaard - - Buitenland -

Jen­ny Dou­wes, boeg­beeld van een groep Frie­zen die vo­rig jaar een au­to­weg blok­keer­den tij­dens de Sinterklaasintocht, is ver­oor­deeld tot een taak­straf van 240 uur en tot één maand voor­waar­de­lij­ke cel­straf. De an­de­re be­to­gers kre­gen iets lich­te­re straf­fen. Het was hun be­doe­ling een groep te­gen­stan­ders van Zwar­te Piet de door­gang te be­let­ten.

De ac­ti­vis­ten van ‘Kick Out Zwar­te Piet’ zijn blij met het oor­deel van de recht­bank. De ac­ti­vis­ten had­den ook deel­na­me aan een een­daag­se cur­sus over de ge­schie­de­nis van Sin­ter­klaas en Zwar­te Piet ge­vor­derd. Maar op die eis ging de recht­bank niet in. Jam­mer, vindt Kick Out, want dit had ‘een mooie kans ge­vormd om be­grip te kwe­ken voor el­kaars stand­pun­ten’. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.