Ver­plich­te les­sen over LGBT+ om ho­mo­fo­bie te be­strij­den

De Standaard - - Buitenland -

Een we­reld­pri­meur, noemt de Schot­se re­ge­ring het zelf. Scho­len in Schot­land wor­den ver­plicht om kwes­ties die LGBT+ aan­be­lan­gen in het les­sen­pak­ket op te ne­men. De re­ge­ring hoopt op die ma­nier ho­mo­fo­bie, bi­fo­bie en trans­fo­bie te be­strij­den. Ook les­sen over de ge­schie­de­nis van de ho­le­bi­ en trans­gen­der­be­we­gin­gen staan op het pro­gram­ma.

Slechts 22 pro­cent van de Schot­se ho­le­bi­stu­den­ten gaf vo­rig jaar aan les te heb­ben ge­kre­gen over vei­li­ge seks voor part­ners van het­zelf­de ge­slacht. De ac­tie­groep Sto­ne­wall Schot­land, die de stu­die uit­voer­de, is dan ook heel te­vre­den met de be­slis­sing van de re­ge­ring. Een plan om het­zelf­de te doen in En­ge­land mis­luk­te. (reuters)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.