VLAAMS­BRA­BANT

De Standaard - - Regio - HAN­NEL­O­RE SMITZ

Op­nieuw 2,4 ki­lo­me­ter ka­bels ge­sto­len van ho­ge­snel­heids­lijn

In de nacht van don­der­dag op vrij­dag heb­ben ko­per­die­ven twee dief­stal­len ge­pleegd van dra­den op het tra­ject tus­sen Leu­ven en Luik.

LEU­VEN­HAGELAND I De die­ven gin­gen aan de haal met in to­taal zo'n 2,4 ki­lo­me­ter dra­den van het spoor­net. De helft werd ge­sto­len op de ho­ge­snel­heids­lijn tus­sen Bier­beek en Bou­ter­sem, de rest tus­sen Hoe­gaar­den en het Waal­se Han­nuit. Klein de­tail: de die­ven maak­ten een klei­ne fout in hun dief­stal, want ze gin­gen niet aan de haal met ko­per.

‘De dief­stal­len von­den plaats op lo­ca­ties waar ze eer­der al eens had­den toe­ge­sla­gen’, zegt In­fra­bel­woord­voer­der Tho­mas Bae­ken. ‘Mo­men­teel ver­van­gen we zo veel mo­ge­lijk de ko­per­dra­den door alu­mi­ni­um, wat min­der duur is. Dat had­den we ook bij de her­stel­ling na de vo­ri­ge dief­stal op de­ze lo­ca­

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.