Tra­ject­con­tro­le werkt niet: geen boe­tes

De tra­ject­con­tro­le die be­gin ok­to­ber met veel bom­ba­rie werd aan­ge­kon­digd aan de Le­o­pold III­laan in Eve­re blijkt nog niet ac­tief te zijn door een com­pu­ter­fout.

De Standaard - - Regio - RO­BIN DE BEC­KER

EVE­RE/SCHAAR­BEEK I Wie de voor­bije maand zich­zelf be­trap­te op te snel rij­den aan de Le­o­pold III­laan en een boe­te ver­wacht, hoeft zich geen zor­gen meer te ma­ken. De tra­ject­con­tro­le aan de druk­ke baan blijkt im­mers niet te wer­ken. Noch­tans werd bij de voor­stel­ling van de al­ler­eer­ste Brus­sel­se tra­ject­con­tro­le ver­ze­kerd dat de ca­me­ra ac­tief was. Wie sinds be­gin ok­to­ber snel­ler dan vijf­tig ki­lo­me­ter per uur zou rij­den op het tra­ject, zou on­her­roe­pe­lijk op de bon vlie­gen. Een lo­ze waarschuwing, zo blijkt.

‘Er is in­der­daad een com­pu­ter­fout op­ge­do­ken’, zegt Eric Laureys van het ka­bi­net van Bi­an­ca con­tro­le in de Le­o­pold II­tun­nel, die bleef aan­sle­pen door dis­cus­sies tus­sen ge­meen­te en ge­west, is hier niet aan de or­de. ‘Po­li­tie en par­ket zit­ten op de­zelf­de lijn. Dit was jam­mer ge­noeg niet te voor­zien.’

Hoe lang het zal du­ren voor­al­eer het sys­teem ope­ra­ti­o­neel is, durft het ka­bi­net niet te zeg­gen. Er wordt ge­mikt op een ter­mijn van twee we­ken.

De tra­ject­con­tro­le is op die plaats no­dig. Dit jaar heeft de po­li­tie er al snel­he­den ge­me­ten boven de hon­derd ki­lo­me­ter per uur. (rdb)

© rdb

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.