DOOP

De Standaard - - Marrakech-­crisis -

De jon­gen die bij een doop van de stu­den­ten­club ‘Reu­ze­gom’ in co­ma raak­te, is over­le­den. Het ging dus zo gru­we­lijk mis als het maar mis kon gaan. Wat be­ziel­de de club toch om te wei­ge­ren het doop­char­ter te on­der­te­ke­nen, waar­in af­spra­ken zijn ge­maakt over een or­den­te­lijk ver­loop van een doop?

Wil­len ze de groep in­der­daad ‘ex­clu­sief’ hou­den met ex­tre­me doop­ri­tu­e­len, zo­als ik er­gens las? Waar­uit be­staat die ex­clu­si­vi­teit dan? Uit een ex­clu­sie­ve ver­ne­de­ring van de nieu­we le­den en een ex­clu­sie­ve agres­sie van de ge­ves­tig­de le­den? Of wil­len ze een te­gen­be­we­ging zijn van wat soms sneeuw­vlok­jes­ge­drag wordt ge­noemd, een over­ge­voe­lig­heid, al dan niet ver­meend? Hoe kun je den­ken dat sa­dis­me daar een goed al­ter­na­tief voor is?

De club zou zich voor­al rich­ten op ge­goe­de fa­mi­lies. Gaat het daar­over, een nieu­we no­bles­se cre­ë­ren van nou­veaux ri­ches? In­ter­na­ti­o­na­le kroe­gen­toch­ten doen ze, en luxu­eu­ze ski­va­kan­ties. Bier en après­ski. Klinkt als ge­lijk­aar­di­ge leu­te als in volk­se­re clubs, maar ver­der en duur­der. Een dik­ke por­te­mon­nee als eni­ge ba­sis om je be­ter te voe­len. Wat een ar­moe­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.