Geen testei­land voor kust van Knok­ke

De Standaard - - Marrakech-­crisis -

BRUS­SEL I Er komt geen testei­land voor de kust van Knok­ke. De staats­se­cre­ta­ris voor de Noord­zee, Phi­lip­pe De Bac­ker (Open VLD), heeft de zo­ne daar­voor ge­schrapt uit het de­fi­ni­tie­ve Ma­rien Ruim­te­lijk Plan (MRP), dat vrij­dag groen licht heeft ge­kre­gen van de mi­nis­ter­raad. Vlaams mi­nis­ter van Open­ba­re Wer­ken Ben Weyts (N­VA) had voor zo’n ei­land ge­pleit, maar dat komt er dus niet.

De Vlaam­se re­ge­ring wil­de met het proe­f­ei­land on­der­zoe­ken of een kunst­ma­tig ei­land de bad­stad be­ter kan be­scher­men te­gen zwa­re stor­men. Maar de bur­ge­mees­ter van Knok­ke, graaf Le­o­pold Lip­pens, te­ken­de ver­zet aan. Staats­se­cre­ta­ris De Bac­ker schrapt de aan­leg nu: ‘Vlaan­de­ren heeft niet op tijd kun­nen aan­to­nen dat een ei­land de bes­te en eni­ge ma­nier is om de kust op lan­ge ter­mijn te be­scher­men te­gen stor­men’, stelt De Bac­ker.

Maar vol­gens mi­nis­ter Weyts is nog niets be­slist. ‘Ook in zijn aan­ge­pas­te vorm maakt het MRP van De Bac­ker de aan­leg van een proe­f­ei­land per­fect mo­ge­lijk’, klinkt het. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.