17­ja­ri­ge fiet­ser komt om bij bus­on­ge­luk

De Standaard - - Binnenland -

In Ka­pel­le­op­den­Bos is vrij­dag­na­mid­dag een jon­ge fiet­ser (17) om het le­ven ge­ko­men bij een ver­keers­on­ge­val. Dat mel­den de hulp­dien­sten. Het on­ge­val vond plaats ter hoog­te van het kruis­punt van de Oud­strij­ders­straat en de Spoor­wegstraat. Daar werd de fiet­ser in nog on­dui­de­lij­ke om­stan­dig­he­den aan­ge­re­den door een school­bus van De Lijn. Het slacht­of­fer was op slag dood. Het par­ket Hal­leVil­voor­de heeft een ver­keers­des­kun­di­ge ter plaat­se ge­stuurd om de juis­te oor­zaak en om­stan­dig­he­den van het on­ge­val te on­der­zoe­ken.

De chauf­feur van De Lijn is in shock. De pas­sa­giers op de bus – school­kin­de­ren van het na­bij­ge­le­gen col­le­ge – wer­den zo snel mo­ge­lijk op an­de­re bus­sen ge­plaatst, al­dus De Lijn. (rdb, bel­ga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.