227 il­le­ga­le ar­bei­ders ont­dekt op werf van Goog­le

De Standaard - - Binnenland -

De so­ci­a­le in­spec­tie heeft de­ze week op een werf van in­ter­net­gi­gant Goog­le in Bau­dour (pro­vin­cie He­ne­gou­wen) 227 il­le­ga­le ar­bei­ders aan­ge­trof­fen. ‘Die ar­bei­ders zijn niet aan­ge­ge­ven als wer­ken­den, niet in hun ei­gen land en niet bij de RSZ in Bel­gië’, zegt het Ar­beids­au­di­to­raat. Het was al de der­de in­spec­tie van de werf. Op 21 no­vem­ber wer­den er ook al 105 il­le­ga­le ar­bei­ders aan­ge­trof­fen. De be­trok­ken fir­ma’s, veel­al be­drij­ven uit Groot­Brit­tan­nië, ris­ke­ren boe­tes van 480.000 tot 4,8 mil­joen eu­ro. Net als bij de vo­ri­ge ac­tie op de­zelf­de werf legt Goog­le de ver­ant­woor­de­lijk­heid bij zijn aan­ne­mer. Goog­le bouwt in Bau­dour een nieuw da­ta­cen­ter. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.