IJSTIJD

De Standaard - - Binnenland - FREDERIK BUYCKX

Krij­gen we nog een ech­te win­ter? Dat vroe­gen ze zich in IJs­land ook stil­aan af. Ter­wijl de eer­ste sneeuw vaak al in ok­to­ber valt, stond de ther­mo­me­ter eind no­vem­ber nog steeds bo­ven nul. Maar plots sloeg de win­ter toch toe, en hoe: met 105 cm sneeuw werd een vijf­tig­ja­rig re­cord ge­bro­ken. Het kwik daal­de tot ­25° Cel­si­us, waar­door ook ther­mi­sche me­ren be­vro­ren. Zelfs voor de IJs­lan­ders, die wel een en an­der ge­wend zijn, was dit voor­pa­gi­na­nieuws. Fo­to­graaf

zat mid­den in het na­tuur­ge­weld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.