Tijd­lijn Ar­co

De Standaard - - Economie -

8 de­cem­ber 2011. De Ar­co­ven­noot­schap­pen gaan in ver­ef­fe­ning als ge­volg van de val van Dexia. Ar­co hoopt dat de 800.000 co­ö­pe­ran­ten ver­goed zul­len wor­den via het spaar­de­po­si­to­ga­ran­tie­stel­sel, dat uit­ge­breid werd voor Ar­co­aan­de­len. Het gaat om 1,4 mil­jard eu­ro. 25 maart 2013. De Raad van Sta­te stelt een pre­ju­di­ci­ë­le vraag aan het Grond­wet­te­lijk Hof op ba­sis van een pro­ce­du­re van Vlaam­se Dexi­a­aan­deel­hou­ders. De kla­gers vin­den het dis­cri­mi­na­tie dat de Ar­co­aan­deel­hou­ders van Dexia hun geld zou­den te­rug­krij­gen en zij niet.

15 ja­nu­a­ri 2014. De Raad van Sta­te doet dit op­nieuw, maar de­ze

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.