Opec­lan­den ak­koord over pro­duc­tie­ver­la­ging

De Standaard - - Economie -

De Or­ga­ni­sa­tie van Olie­Ex­por­te­ren­de Lan­den (Opec) heeft een ak­koord ge­slo­ten over een pro­duc­tie­ver­la­ging. De pro­duc­tie wordt met 1,2 mil­joen va­ten per dag in­ge­perkt, zo kwa­men de Opec­le­den en bond­ge­no­ten als Rus­land vrij­dag over­een in We­nen na twee da­gen van on­der­han­de­lin­gen.

Iran is uit­ge­slo­ten van de pro­duc­tie­be­per­king om­dat Ame­ri­kaan­se sanc­ties de pro­duc­tie daar al flink ra­ken. De Opec­lan­den zul­len zelf 800.000 va­ten min­der pro­du­ce­ren, de ove­ri­ge 400.000 va­ten zijn voor de bond­ge­no­ten.

In april wor­den de be­per­kin­gen weer on­der de loep ge­no­men. De Opec­le­den pom­pen da­ge­lijks ruim 33 mil­joen va­ten olie op. De Opec wil met de pro­duc­tie­ver­la­ging de da­ling van de olie­prij­zen een halt toe­roe­pen. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.