BASF ver­wacht min­der winst

De Standaard - - Economie -

BASF, het groot­ste che­mie­con­cern van Eu­ro­pa, ver­wacht dit jaar min­der winst te ma­ken. On­der meer de la­ge wa­ter­stand op de Rijn en het han­dels­con­flict tus­sen de VS en Chi­na we­gen op het con­cern.

BASF ver­wacht nu dat de Ebit­winst (de winst voor in­te­res­ten en be­las­tin­gen) 15 tot 20 pro­cent la­ger zal uit­val­len dan het jaar daar­voor. Tot nu toe was het che­mie­con­cern uit­ge­gaan van een Ebit­winst die tot 10 pro­cent la­ger zou lig­gen.

Het con­cern heeft on­der meer te lij­den on­der de droog­te, waar­door het wa­ter­peil van de Rijn erg laag is. Dat leidt tot pro­duc­tie­ver­sto­rin­gen. De le­ve­rin­gen aan de au­to­in­du­strie heb­ben dan weer af te re­ke­nen met min­der vraag van klan­ten in Chi­na, als ge­volg van het han­dels­con­flict tus­sen de VS en Chi­na. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.