La­te er­ken­ning

De Standaard - - Het Beeld -

‘Ik denk niet dat de we­reld het echt heeft ge­snapt’. Die woor­den hoor­de ik Doug En­gel­bart twin­tig jaar ge­le­den uit­spre­ken. Het was de­cem­ber 1998, de der­tig­ste ver­jaar­dag van zijn his­to­ri­sche de­mo, en En­gel­bart werd op Stan­ford ein­de­lijk door Si­li­con Val­ley ge­ëerd voor zijn sleu­tel­rol in de di­gi­ta­le re­vo­lu­tie. Die her­den­king is ach­ter­af bij­na even le­gen­da­risch ge­wor­den als de de­mo van 1968 zelf. In op­dracht van de Brit­se web­si­te VNU­net (nu V3) was ik er­heen ge­re­den, als jon­ge Si­li­con Val­ley­cor­res­pon­dent. Want een her­den­king van ‘de uit­vin­ding van de muis’, daar moest wel een leuk on­li­ne stuk­je in zit­ten. De ha­pe­ren­de zwart­wit­vi­deo van zijn de­mo is daar ver­toond, en zo­als vrij­wel het he­le pu­bliek was ik ver­bijs­terd. Er volg­de een on­voor­stel­ba­re reeks spre­kers, de ‘who’s who’ van het di­gi­ta­le tijdperk, die één voor één kwa­men ver­tel­len hoe in­grij­pend de vi­sie van En­gel­bart hun ei­gen werk had be­ïn­vloed.

Na bij­na der­tig jaar ver­ge­tel­heid kreeg En­gel­bart de er­ken­ning die hij ver­dien­de. De kras­se ze­ven­ti­ger liet het zich min­zaam glim­la­chend wel­ge­val­len. Maar hij vond niet dat de we­reld zijn werk had ge­snapt. Nee, het ging niet om die muis! Het ging er­om dat je de com­pu­ter ge­bruikt om on­ze men­se­lij­ke ver­mo­gens te ver­be­te­ren en aan te vul­len. En voor­al: om be­ter sa­men te wer­ken, om ons ‘col­lec­tie­ve IQ’ te ver­ho­gen. Com­pu­ters zou­den ons hel­pen om be­ter te den­ken. En zo­ver zijn we ook eind 2018 nog niet. (dod)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.