Red Li­ons zon­der spel­ma­ker Doh­men

De Standaard - - Sport -

De Red Li­ons doen het van­daag in hun laatste groeps­match te­gen Zuid­Afri­ka zon­der sterk­hou­der Jo­hn­Jo­hn Doh­men. De spel­ma­ker heeft te veel last van een bron­chi­tis en stap­te op het vlieg­tuig naar huis. ‘De ver­moeid­heid van de reis en de ver­vuil­de lucht hier maak­ten het nog er­ger. Hij is niet in staat om zijn nor­ma­le ni­veau te ha­len’, zei phy­si­cal coach Mick Beu­nen. Au­gus­tin Meur­mans is zijn ver­van­ger in de se­lec­tie.

De groeps­win­naar stoot di­rect door naar de kwart­fi­na­les, de num­mers twee en drie spe­len bar­ra­ge­wed­strij­den voor een plek bij de laatste acht. Het lijkt wei­nig waar­schijn­lijk dat In­dia, dat za­ter­dag na de Red Li­ons aan de bak moet, zijn gun­sti­ger doel­sal­do zal kwijt­spe­len te­gen Ca­na­da. (blg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.