Nip­te over­win­ning

De Standaard - - Buitenland -

An­ne­gret Kramp­Kar­ren­bau­er haal­de het in de twee­de ron­de van de CDU­voor­zit­ters­ver­kie­zin­gen zeer nipt van Frie­d­rich Merz. Van de 999 stem­men kreeg zij er 517, Merz 482. De uit­slag il­lu­streert hoe ver­deeld de par­tij is over de te vol­gen lijn: in het cen­trum blij­ven, met AKK, of meer naar rechts op­schui­ven, met Merz. AKK heeft Merz en ook Jens Spahn, de kan­di­daat die na de eer­ste stem­ron­de was af­ge­val­len, op­ge­roe­pen om sa­men de schou­ders on­der de par­tij te zet­ten. Bei­den heb­ben toe­ge­zegd. Te­gen van­avond is be­kend wie Kramp­Kar­ren­bau­er als se­cre­ta­ris­ge­ne­raal en dus als haar rech­ter­hand kiest. (hco)

© blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.