Hal­te 1: Dover wacht op de cha­os

De Standaard - - Buitenland - DOMINIQUE MINTEN FO­TO’S SE­BAS­TI­AN STE­VE­NIERS

Op de weg naar de ha­ven van Dover den­de­ren voor­bij. Slechts 3 pro­cent komt niet uit de EU.

‘Al­le par­le­ments­le­den die vol­gen­de week te­gen de deal van The­re­sa May stem­men, moe­ten on­mid­del­lijk ont­sla­gen wor­den en ver­van­gen door ja­stem­mers.’

Mark Ya­tes grijnst. Zijn ge­voel voor hu­mor is hij nog niet kwijt, maar grap­pig vindt hij de toe­stand al lang niet meer. ‘Ik moet toe­ge­ven dat ik er­van wak­ker lig.’ Van­uit een con­tai­ner runt Ya­tes een trans­port­be­drijf. ‘Ik heb twin­tig men­sen in dienst. Ik kan hen

el­ke dag tien­dui­zend vracht­wa­gens

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.