‘Als de lat wat la­ger ligt, ge­beu­ren er leu­ke din­gen’

De Standaard - - Binnenland -

‘De grap­pen die ik vroe­ger voor me­zelf of voor vrien­den maak­te, zet ik nu op In­st­agram, waar­door ik er gaan­de­weg meer mee kan doen. Zo heb ik laatst twee ein­de­jaars­kaart­jes ont­wor­pen en ver­kocht, en een van mijn te­ke­nin­gen kun je nu op een draag­tas be­stel­len. Ik werk vol­tijds als vorm­ge­ver voor het mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken. Dat vind ik een heel leu­ke job, maar in een jaar­ver­slag of op een pos­ter van een am­bas­sa­de kan ik na­tuur­lijk niet zo­maar mop­jes smok­ke­len. Dus het is goed dat ik dat stuk van mijn cre­a­ti­vi­teit op In­st­agram kwijt kan.’

‘Ik zie wel dat In­st­agram ook pro­ble­ma­tisch kan wor­den. Het geeft je be­ves­ti­ging en dat kan ver­sla­vend zijn. Ik stel soms vast dat men­sen net wan­neer het slecht gaat met hen heel veel “tof­fe” din­gen pos­ten. En ik kan ook moei­lijk ge­lo­ven dat een vrien­den­week­end echt héél leuk is als je in­tus­sen der­tig posts doet op In­st­agram. Maar ik richt me meer op de cre­a­tie­ve In­st­agram­mers. Ze­ker in het hu­mo­ris­ti­sche gen­re zijn er veel men­sen die het als een ex­traatje doen naast hun werk. Er zit geen druk ach­ter, de lat ligt wat la­ger. Net dan ge­beu­ren er leu­ke din­gen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.