Red­der Oos­ter­weel zoekt weg uit Upla­ce-im­pas­se

De Standaard - - Binnenland - © jh

Topar­chi­tect Alexan­der D’Hoog­he gaat op vraag van de ge­meen­te Ma­che­len op zoek naar een oplos­sing voor het om­stre­den win­kel­pro­ject Upla­ce.

D’Hoog­he, de ‘mi­ra­kel­man’ die twin­tig jaar stil­stand in de Ant­werp­se Oos­ter­weel­ver­bin­ding door­brak, moet nu ook een oplos­sing vin­den voor dat an­de­re gro­te Vlaam­se pro­ject dat ho­pe­loos ver­zand­de, Upla­ce.

Hij on­der­han­delt al en­ke­le maan­den in al­le stil­te met po­li­tie­ke over­he­den, on­der­ne­mers en be­wo­ners­groe­pen over een com­pro­mis rond de ont­wik­ke­ling van het gro­te braak­lig­gen­de in­du­strie­ge­bied van 240 hec­ta­re in de Vlaam­se Noord­rand rond Brussel, waar ook Upla­ce moet ko­men, schreef De Tijd. Het pro­ject zit ge­blok­keerd door de ju­ri­di­sche veld­slag rond win­kel­cen­trum Upla­ce. D’Hoog­he zegt dat hij over twee tot drie maan­den de con­clu­sies van zijn op­dracht wil voor­leg­gen aan de ge­meen­te Ma­che­len. Die nam hem in dienst na­dat de Vlaam­se re­ge­ring de be­voegd­heid om het ge­bied een be­stem­ming te ge­ven aan het Ma­chel­se be­stuur had over­ge­dra­gen.

D’Hoog­he, die af­kom­stig is uit de re­gio, spie­gelt zich aan het me­ga­pro­ject Me­a­dow­lands in New York, dat hij met zijn bu­reau mee uit­voer­de. De vraag is of er in de plan­nen van de ar­chi­tect nog plaats is voor Upla­ce. Alexan­der D’Hoog­he.

De bur­ge­mees­ter van Vil­voor­de, Hans Bon­te (SP.A), steunt D’Hoog­he. ‘Ik hoop dat hij slaagt in zijn mis­sie om bij te dra­gen tot een breed ge­dra­gen en even­wich­tig voor­stel’, zegt hij in Het Laatste Nieuws. ‘D’Hoog­he zal snel kun­nen con­clu­de­ren dat een groot win­kel­cen­trum op de si­te zo­als Upla­ce geen kans op sla­gen heeft. Al­le ini­ti­a­tie­ven zijn wel­kom, maar Upla­ce is dood.’

‘D’Hoog­he zal snel kun­nen con­clu­de­ren dat een groot win­kel­cen­trum op de si­te geen kans op sla­gen heeft’

HANS BON­TE Bur­ge­mees­ter Vil­voor­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.