‘Brue­gel’ piekt bo­ven 400.000 in Wenen

De Standaard - - Cultuur & Media - © rr

De ten­toon­stel­ling Brue­gel, een re­tro­spec­tie­ve met te­ke­nin­gen, gra­fiek en schil­de­rij­en in het Kunst­his­to­ris­ches Mu­se­um in Wenen, sloot gis­te­ren de deu­ren. Ze klokt af op 435.000 à 440.000 be­zoe­kers, zegt Man­fred Sel­link, een van de cu­ra­to­ren. ‘Dat had­den er nog meer kun­nen zijn. Maar het mu­se­um hield de maxi­mum­ca­pa­ci­teit be­wust be­perkt om­wil­le van de toe­gan­ke­lijk­heid, de vei­lig­heid en de kli­ma­ti­se­ring van de fra­gie­le wer­ken.’

Het Kunst­his­to­ris­ches Mu­se­um hield de Brue­gelex­po ook op maan­dag, de klas­sie­ke slui­tings­dag, open en ver­vroeg­de het aan­vangs­uur. Maar uit­ein­de­lijk moest het toch het bord­je ‘uit­ver­kocht’ bo­ven­ha­len. Het ge­volg was een storm­loop op de zwar­te markt. Vol­gens de Oos­ten­rijk­se krant Der Standard gin­gen tic­kets voor 100 eu­ro van de hand.

Het be­zoe­kers­aan­tal is een re­cord voor het mu­se­um. Het vo­ri­ge da­teert van 2014, met een Velá­z­quez­ten­toon­stel­ling, die 340.000 be­zoe­kers haal­de. Ook de re­ac­ties wa­ren bij­zon­der, zegt Sel­link. ‘De pers­aan­dacht was we­reld­wijd lo­vend. En hoogst zeld­zaam: be­zoe­kers ble­ven lang en in­ten­sief naar de wer­ken kij­ken, soms tot vijf uur lang.’ Be­zoe­kers en pers wa­ren lo­vend over de ex­po.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.